پرده زبرا

پرده زبرا از دو قسمت پارچه و تور تشکیل شده که به صورت لایه های افقی یکی درمیان طراحی شده است. قسمت تور به دلیل  نازکی، نور را وارد فضا کرده و قسمت پارچه ای که معمولا از پارچه محکمی تشکیل شده، مانع ورود نور می شود.

کرکره های زبرا دارای نوارهای شفاف و مات متناوب هستند. به دلیل طراحی منحصر به فرد آن، تنظیم نور ورودی و حریم خصوصی آسان است، به همین خاطر می توان از آنها به عنوان فیلتر نور یا به عنوان سایه تاریک اتاق استفاده کرد. شاید در بعضی از ساعات روز بخواهید پرده کاملا مانع نور شود و در اتاق سایه ایجاد شود، در چنین شرایطی می توانید پرده زبرا را کاملا بکشید.

شما می توانید آنها را مطابق با شرایط مربوطه مطابقت داده و تنظیم کنند. زبرا پارچه ای ظریف و در عین حال لوکس دارد و عملکردهای متنوع آنها را به یکی از محبوب ترین مدل های پرده تبدیل کرده است.