فوم

فوم رول پارکت محصولی مناسب و با کیفیت بالا جهت استفاده در زیر پارکت می باشد.

این محصول دارنده استاندارد کیفیت بوده و مناسب جهت استفاده برای پارکت کف ساختمان ها و عایق کاری می باشد.

این فوم رول به دلیل کیفیت بالای خود مانع از آسیب دیدن پارکت می شود.

این فوم از به صدا درآمدن پارکت جلوگیری نموده و باعث ماندگاری و افزایش طول عمر آن می گردد.