اسکوتی

اسکوتی یا اسکوتیا (Scotia) ابزار پارکت به حساب می‌آید و خیلی‌ها آن را با قرنیز اشتباه می‌گیرند. در صورتی که اسکوتی محصولی ظریف‌تر و کوچک‌تر از قرنیز است. اسکوتی را می‌توانید با انحنای مخصوص و ظرافت آن بشناسید. انحنایی که باعث می‌شود برای کاربرد در کنج‌ها بسیار به کار بیاید. اسکوتی به خاطر شکل و ساختاری که دارد علاوه بر پوشاندن درز انبساط، اجازه حرکت را به پارکت می‌دهد.